Overtal, lok eller forfør din bruger. Der er mange måder at beskrive Persuasive Design på, men i bund og grund handler det om at påvirke din bruger via interaktion, så han eller hun ændrer adfærd eller holdning til et eller andet.

»Nej tak. Jeg vil da ikke påvirkes til at gøre noget bestemt. Ellers tak.«

Sådan vil de fleste af os nok tænke, hvis vi hørte, at nogle forsøgte at påvirke os til at gøre noget bestemt, når vi var inde på en given hjemmeside.

Men virkeligheden er, at de fleste af os sjældent kan se skoven for bare træer.

Derfor udnytter vi langt fra de muligheder, vi har, når vi er på en hjemmeside. Her kunne lidt hjælp og overtalelse måske få os til at åbne øjnene for det fulde udbytte af eksempelvis en søgemaskine eller et intranet.

Interaktion med computeren

Marianne Lykke og Jette Hyldegård er begge lektorer på Danmarks Biblioteksskole.

De er meget optaget af Persuasive Design og arbejder med emnet i deres undervisning og forskning.

»På mikroniveau kan Persuasive Design for eksempel bruges til at berige informationsformidling eller brugerens udnyttelse og oplevelse med computerteknologi. På makro-niveau kan det handle om at bruge Persuasive Design med det bevidste formål at ændre folks adfærd i en ny og anderledes positiv retning.

»Det er et område, der er opstået i computer science og inden for psykologien – især social- og adfærdspsykologien. I Persuasive Design interagerer computeren med brugerne, så der foregår en dialog mellem dem.« forklarer Jette Hyldegård.

Allerede omkring os

Persuasive Design findes allerede i vores hverdag og bruges aktivt, når nogen ønsker at få brugeren til at ændre adfærd.

»Et godt eksempel fra trafikken er de skilte, man passerer på vejen, der fortæller, hvad ens hastighed er, hvorefter man hurtigt kan regulere eller tilpasse sin adfærd. Handlingen kan være motiveret af tanken om fartbøden eller de medmenneskers liv, man bringer i fare med en forhøjet hastighed,«

Fornærmende forslag og lemmingeeffekt

Selv om både Jette Hyldegård og Marianne Lykke kan se mange fordele ved Persuasive Design, så er der også uhensigtsmæssige konsekvenser ved brugen. Derfor er det et værktøj og nogle designprincipper, der kræver omtanke.

»Det er for eksempel interessant og nødvendigt at indtænke det kulturelle aspekt. Det, der i én kultur kan motivere brugerne, kan i en anden kultur være meget grænseoverskridende eller direkte fornærmende.

»Og de kulturforskelle kan have mange niveauer, lige fra geografi og nationalitet, men også ned i det enkelte biblioteks brugergruppe. Motivation handler i høj grad om værdier, som igen er forbundet med følelser, der kan være svære at få hold på,« siger Jette Hyldegård.

Nemt at komme i gang med

Jette Hyldegård vil ikke vurdere det som svært for folk at komme i gang med at bruge Persuasive Design:

»Nej, det er ikke svært. Udfordringen er, at hvis man skal gøre det fra A-Z, så kræver det, at man tager det alvorligt og arbejder med det. Hvis man vil motivere folk til at ændre adfærd, så skal man kende sine brugere og lave studier af dem. Man skal vide, hvornår det vil være irriterende at få forslag og at intervenere i brugerens interaktion med systemet og hvornår det vil være godt.«

»Det er ikke svært at komme i gang. Der er mange, der gør det allerede, men de har måske ikke tænkt, at det var ‘andet’ end usabillity. Der findes grundbøger, for eksempel Jens Hofman Hansens ‘Motiverende Design’. Den bog er skrevet, så man kan læse den som godnatlæsning. Og så man også læse B. J. Fogg’s bøger om Persuasive Design.«