Ordet psykopat kan få det til at gyse i folk. Man tænker på seriemordere og diktatorer. Men de

allerfleste psykopater er ikke kriminelle. Tværtimod går de rundt blandt resten af befolkningen og

gør livet surt for os.

Blandt fagfolk er det en almindelig antagelse, at omkring 2-4% af alle mænd er psykopater, mens

kun 1% af kvinderne er det, svarende til ca. 2% af befolkningen som helhed. Men der er endvidere

en hypotese om, at blandt chefer er andelen større.

Udviser en person manglende skyldfølelse eller anger, når han eller hun skader andre?

Er personen mere bekymret for sig selv end for den skade, som personen forvolder andre?

Lyder det bare som tomme ord, når personen skal forsøge at vise anger?

Undgår personen at påtage sif ansvaret for sine handlinger?

Finder personen altid på en eller anden undskyldning?

Lægger personen skylden på andre, for det han har gjort?

Nægter han enhver form for skyld, selv om beviserne mod ham tårner sig op?

Har personen en enorm opfattelse af eget selvværd?

Praler vedkommende?

Er han arrogant?

Overlegen?

Føler han sig hævet over de regler og retningslinier, der gælder for de a”almindelige mennesker?

Opfører han sig, som om han er centrum for alting.

Er personen veltalende og overfladisk charmerende?

Har han er tiltalende personlighed og er god til at tale?

Underholdende og overbevisende?

Smigrer han ofte andre mennesker?

Fortæller han morsomme historier fra sin strålende fortid?

Er han hamrende ligeglad med andres følelser og velbefindende?

Gør han andre til grin på en ondskabsfuld måde?

Lyver han selv om han bliver grebet i at lyve?

Er han stolt af sin evne til at kunne narre andre?

Kan personen overtale andre til at deltage i projekter, de egentlig ikke ønske deltage i?

Foretager personen sig uærlig ting som kreativ bogføring?

Testen er taget fra Sanne Udsens bog om “psykopater i jakkesæt”. Den er udarbejdet efter en test i magasinet Fast Company og bogen Without Conscience” af Robert Hares.

Det er kun af ren praktiske grunde, at jeg nævner betegnelsen “han”, de steder hvor jeg ikke definerer det som personen.