Når du siger “jeg kan godt se,
hvad du mener” tolkes det som “jeg har forstået det, du har sagt” Dette udtryk
kan kortes ned til “jeg kan godt se”, som afhængig af tonefald, kan udtrykke en
lang række følelser fra overrumplet erkendelse til resignation eller
misbilligelse. Så når der er noget, vi ikke vil se, lukker vi logisk nok øjnene
og forbliver I symbolsk uvidenhed om det, vi kigger på. Oplagte eksempler på
der er, når vi lukker øjnene et sekund eller to eller lægger hænderne over
øjnene for helt at udelukke omverdenen fra synet.

En person, der lukker øjnene
under en samtale, prøver formodentlig at huske klarere – en begrænsning af den
visuele informationsmængde, man udsættes for, styrker koncentrationen. Dybt
forbistrede mennesker lukker også øjnene og tager som regel også en dyb
indånding og sukker dybt, mens de forsøger at beherske deres stigende
irritation.

Der er bla. Identificeret fire
diskrete, ubevidste synlige afværge-signaler, der er tegn på tilbagetrækning
fra en situation, personen ikke ønsker sig I – DET FLAKKENDE BLIK (hastige
øjekast hid og did ) – DET GLIPPENDE BLIK (kan ikke beslutte om øjnene skal
være åbne eller lukkede) – DET UNDVIGENDE BLIK / tomt stirrende eller kigger I
anden retninig) – DET STAMMENDE BLIK (langtrukken blinken). Disse er
afværgesignaler, hvor personen føler sig utilpas ved situationen og føler at
ville modsige det, der bliver sagt uden at kunne det.

Hvis du observerer til de
signaler hos personen, du taler med, kender du din position og din fordel I
samtalen.